CASTELL DE VILADEMÀGER 
(L'Anoia)
 

Restes de la única torre a la vista (part superior del recinte) i que per si sola constitueix la imatge del castell, des de lluny.
 

Porta d’entrada inferior al recinte emmurallat

  Camí d’accés a la capella
 
Vista del accés a la capella (restaurada)   Restes de la muralla (Part superior del recinte)
Restes de la torre (interior) Restes de la muralla (Part superior del recinte).
S’intueix el profund caient sobre el qual està edificada la muralla