CASTELL DE TONA
(Osona)
 

Restes de la fortalesa

Detall

Fossat

 


Dalt del Puig del Castell es troben els restes de l'antic castell amb opus spicatum i amb fossat, anterior a l'any 927, una torre d'origen pressuntament romà i restes d'una capella visigòtica. La torre és el que es coneix amb el nom de Castell de Tona doncs a dalt del puig del Castell no hi ha cap altre fortificació a part d'aquesta, excepte uns murs en el sector de ponent que no se sap si eren de defensa o de protecció enfront les possibles esllavissades.

La torre presenta una construcció tipicament romana; la seva base es quadrada, de 4,85 x 5,10 metres i una alçada mitja de 7,50 metres. No té porta, només hi ha un forat fet més tard per poder accedir a l'interior des de lka cara Nord. El sistema de construcció utilitzat és l'encofrat, un sistema tipicament romà i pel que fa pensar que la torre té aquest origen. El fet que durant l'època romana, en la qual es creu que es podria haver creat la torre, la via romana no passés encara per Tona també fa pensar que aquesta té el seu origen més tard, i realment formés part del Castell.

Alguns historiadors opinen que va ser tan sol una torre de vigilància de la via romana. Al seu entorn es va anar formant el nucli antic de la població.

El terme del castell consta de l'any 1023 en que era propietat dels comtes de Barcelona, Ramón Berenguer III. Aquests ho van cedir al comte Bernat III de Besalú junt amb el comtat d'Osona com a dot que aportava la seva dona Ximena, filla dels comte i néta del Cid. Des del segle XII  ho regenten els Montcada.

La paraula llatina "tunna" significa, precisament, clot excavat a terra i això va fer pensar al filòleg Josep Balari i Jovany l'any 1897 que aquest nom podria haver evolucionat cap a Tonda, Tonna i, més recentment, Tona.

Aixi, doncs, el que fou el nom primitiu del castell i de l'església, documentats des de 889, s'hauria generalitzat més tard, per a tot el terme.
 
Situació : Al cim d'un pujol, dalt de la població de Tona (Osona) - Barcelona

Accés : Visitat el 30/05/2008.        Situació exacte de la torre: N 41º51'18" / E 2º13'29"

Estat : Sols resta en peus una torre, en mal estat, tot i que té sostre. Una porta de ferro, tancada per un pany, barra el pas al seu petit interior. Esplèndides vistes dels voltants.