CASTELL DE PINYANA
(Alt Camp)
 

Vista general

Vistes de la torre


 

Documentat el 990 quan Sendred de Gurb dona al monestir de Sant Cugat tots els seus béns alodials que tenien dintre dels castells de Montagut, Querol i Pinyana. Sis anys més tard Sendre de Gurb ven els tres castells al seu germá Hug de Cervelló.

En l'any 1112 el comte Ramón Berenguer cedeix a Guerau Alemay el castell juntament amb el de Querol. En el transcurs del segle XIII passa a poder del monestir de Santes Creus. També en el cim d'un turó s'identifica una torre rodona molt retallada però bé conservada i nombroses restes dels murs.
Es localitza al sud del municipi. El castell de Pinyana, rocós per antonomàsia, sense ser gran ni poderós, tenia una important comesa: enllaçar opticamente els castells de Montagut i Queron. Resta tan sol, part de la muralla i la meitat de la seva torre de l'homenatge.

Situació : Al municipi de Querol (Alt Camp)

Accés : Visitat el 26/4/2008        Situació exacte de les restes del castell: N 41º24'24" / E 01º23'37".

Estat : Aquest castell és un típic exemple de castell roquer. Edificat dalt d'un espadat, de parets verticals, que delimiten el perímetre de les edificacions. Encara és possible l'accés a l'interior de la torre, a la planta baixa, a través d'una ben conservada porta, perfectament dovellada. Tot i que l'estructura exterior està força malmesa, amb mitja torre derruïda, l'amplada de les parets permet que es conservin dos habitacles interiors: l'inferior, accessible, i el superior, visible a traves d'una petita obertura. Però la preservació del lloc dependrà de l'actitud respectuosa de tots els visitants.

El terra dels voltants de l'edificació esta sembrat de pedres procedents de la mateixa construcció. A més de la torre, resta en peu alguna part de muralla i les quatre parets de la capella del castell, Santa Maria de Pinyana.

Altres : Aquesta construcció també és coneguda com el Castellot.