CASTELL DE MONTORNES
(Vallès Oriental)
 

Vistes de les restes de l'edificació

Diferents vistes de les restes de l'edificació


 


Documentat el 1075. Posteriorment se li va denominar Castell de Sant Miquel de Montornès. El nom es deu a l’existència d’una capella propera dedicada a Sant Miquel. Al llarg de 1157 apareix el llinatge dels Montornès a través d'un l document segons el qual  Pere de Montornès concedeix el castell i els feus al seu germà Guillem. Durant el segle XIV la família Montornès va adquirir la jurisdicció del castell i del lloc. Sembla que el poble que antigament es denominava Palau d'Ametlla, en 1342 va prendre en nom del castell. En 1437 era propietat de Galceran Armengol, mentre que en el segle XVII ho és dels Taberner més tard comtes de Darnius.
Un terratrèmol esdevingut en 1448 va afectar en gran manera l'estructura del castell, del com avui dia encara pot veure's la torre mestra de forma circular i trossos de murs.

Situació : Al municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental ) – Barcelona

Accés :Visitat el 12/04/2008        Coordinades  davant de la torre: N 41º31'39" / E 02º16'19".

Estat : Molt malmès. Pràcticament sols resta en peus la meitat d'una torre. Als voltants de la mateixa hi ha minses restes d'altres edificacions. Lliurament accessible. Immillorables vistes del Vallès.