CASTELL DE MONTMANY  
(Vallès Oriental)
 

Vista de l'edificació

Vistes de l'edificació


 


Documentat en 1247. Va estar governat pels Santaeugènia. En 1357 Ramón de Centelles ho adquireix de mans del rei qui ho manté fins a finals del segle XVI.

Situació : Al municipi del Figaró – Vallès Oriental (Barcelona)

Accés :Visitat el 29/4/2008

Estat :Malmès. El propietari no en permet l'accés.