CASTELL DE FOIX
(Al Penedès)
 

L'entorn de les restes (part superior del turó),


 


Castell termenat. Documentat el 1067 moment en el qual pertany a Bernat Marcús,  conseller de Ramón Berenguer IV.

Al 1173 pertanyia a Guillem de Bell-lloc, estant anys més tard (1198) Guillem de Granada el que ho cedeix mitjançant testament a Guillem de Tarragona (1230) i pocs anys més tard passa als Cervelló . En 1388 va passar a dependre de la corona reial. Des de la segona meitat del segle XVI apareixen els Peguera, senyors de Foix els quals el van mantenir fins el segle XVIII en que va passar a domini dels barons de Rocafort de Queralt.
Actualment només resten fragments a la Talaia de Foix.

Al terme municipal de Torrelles de Foix (Alt Penedès)