CASTELL DE CASTELLFOLLIT   
(L'Anoia)
 

Vista de les restes del castell, des de la torre de Ballester.
Espai superior del recinte del castell. Al front vista de les restes del recinte sobirà, amb una torre circular, parcialment conservada.
A dalt, a l'esquerra aparèix  la segona torre albarrana, quadrada.


 

El Castell de Castellfollit fou conegut durant la seva etapa inicial, durant l'Alta Edat Mitjana, com a Castell de Sant Esteve. Actualment encara es conserven restes de la capella del castell, dedicada a aquest sant.
És un castell carener de planata complexa. El recinte murallat central es veu complementat per la presència de dúes torres albarranes, que, separades del castell, reforcen la seva eficàcia defensiva pels extrems nord i sud.

Una gran estança inferior conserva incisos en el morter de les parets laterals una excepcional col.lecció de grafits dels segles XII-XIV que representen diverses escenes bèl.liques amb cavallers ben armats, infanteria, un recinte fortificat, complexes maquinàries de setge i guerrers habillats amb l'escut dels Cardona.
Al sudoest s'alça una torre quadrangular, de grans dimensions, construïda amb el sistema de tapia amb morter de calç, terra i pedruscall. Conserva uns 12 metres d'alçada.

Els inicis del Castell de Castellfollit semblen remuntarse al període islámic, anterior a l'ocupació  cristiana. Aquesta s'efectuà en entrar al segle XI per part del comtat de Berga. El 1111 el comtat de Cerdanya i Berga s'integren en els dominis del comte de Barcelona. Posteriorment va formar part de les possessions dels Cervera passant a integrarse dins les dels Cardona. Restaren sota el domini dels cardona fins a la fí del sistema senyorial en el segle XIX. 
( Font: : Montserrat Coberó i Farrés.)

Situació : A la població de Castellfollit de Riubregós.  Estat : Malmès. Lliurament accessible.

Accés : Visitat: 05/07/2007.   GPS :
N 41 46 35 E 01 26 13