CASTELL-PALAU DE TERRASSA 
(Vallès Occidental)
 

 


Il·lustració d'un dels accessos a la vil·la medieval de Terrassa

  

Aquesta torre és el que resta de l'antic castell de Terrassa i que va ser reedificat cap a l'any 1000.

Era la torre de l'homenatge del Castell-Palau de Terrassa que dominava un lloc estratègic molt important, doncs servia de pas cap al nord i centre de Catalunya presidint el castell el nucli de la població medieval. Dominava un extens territori: des de Sentmenat i Cerdanyola fins al Llobregat i des del Tibidabo fins a Sant Llorenç.

Consta que va residir en ell el comte Ramón Borrell i la seva esposa Ermessenda, així com el seu fill Berenguer Ramón i la seva esposa. Així també consta com lloc d'estada del rei Jaume I, l'infant Pere, Pere el Gran, Pere II i Pere III el Cerimoniós. Altres notables personatges que ho van habitar van ser Juan I, la seva esposa i el seu germà l'infant Martín.

El castell no era ja aquella senzilla torre de vigilància sinó una gran fortalesa envoltada de muralles. El recinte del castell encara avui permet observar-se doncs està marcat per un grup de cases que existeixen entre els carrers de Gabachones i Cremada i entre la Plaça i el Raval.

A partir del segle XIII el perímetre de la vila resultava insuficient causa del creixement constant de la població i la limitació de les pròpies muralles. Davant això el rei Jaume I li va concedir a la vila una gran extensió de terres que posseïa al costat de les muralles a fi que es construïssin noves cases.

El pas del temps va tornar a deixar petita la superfície de la població pel que en el 1529 l'emperador Carlos I d'Espanya va donar llicència per a l'edificació de cases sobre les fosses. Al costat dels temples existia el cementiri romà dels primitius cristians que es deia Paraiso o sigui  Paradís en català. Actualment el barranc existent denominat de Vallparadís -per on circula el torrent del mateix nom- dóna nom a la Cartoixa de Vallparadís.

El castell-palau va desaparèixer l'any 1897 al derrocar-se per a donar pas a la plaça actual.La torre té l'accés a quatre metres d'altura i consta de tres pisos i terrat amb una altçària total de 18,5 metres des del nivell de la plaça, una circumferència exterior de 24 metres i un gruix de parets entre 1,20 i 1,80 metres.

GPS : 41.56235 - 2.01081