CASTELL DE BIOSCA
(La Segarra)
 


 


A Biosca (Segarra).  Castell termenat.

El castell de Biosca apareix documentat el 1067 arrel de les desavinences entre la Comtessa Sança d'Urgell i Ermengol IV d'Urgell conegut per "el de Gerb" (va començar a regnar als dotze anys sota la tutela de la comtessa-vídua, Sança) motivades per la propietat de diversos castells.

Formava part del terme del castell de Llor. La castellanía del castell la gestiona a la fi del segle XI, Berenguer Brocart, apareixent a partir del segle XII el llinatge de Biosca. Al voltant del 1190 el castell pertany al matrimoni Ramon de Seró i la seva esposa Adelaida per desig del comte d'Urgell.

Diveros castlans han gestionat els interessos d'aquest castell: en 1369 consta Bernat de Camporrels, en 1633 ho era Magdalena, vídua de Miquel de Camporrels i en 1690 altre membre dels Camporrells, Antoni.
Durant la primera guerra Carlina el castell de Biosca fou destruït pels carlins el 1837 i, posteriorment, el 1839, reedificat.

Actualment en estat bastant ruïnós i situat al cap d’amunt del poble,  s'aprecien restes de murs amb les seves torrasses.