CASTELLET DE BANYOLES
(Ribera d'Ebre)
 

 Vista del Castellet

Altre vista del Castellet

 Poc temps després de la conquesta cristiana, al segle XII, es va construïr el castell de Banyoles, actualment enrunat, en un indret on hi havia hagut una població ibèrica (anomenada el Castellet de Banyoles).

Va ser edificat per la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de controlar el riu Ebre i poder desviar el blat d'Aragó a través d'un camí terrestre, evitant-se el pagament de dret que imposava Tortosa.

Situació : Al terme municipal de Tivissa (Ribera d'Ebre) – Tarragona

Accés : Visitat el 12/9/2008.   Situació exacte: N 41º03'38" / E 0º39'52"

Estat : Molt malmès. Lliurament accessible.