CASTELL DE BALSARENY
(El Bages)

 

   


 


A Balsareny (Bages).  Castell termenat

Castell termenat. Documentat des del 990 en una butlla del papa Joan XV adreçada al monestir empordanès de Sant Pere de Rodes. Entre els primers senyors als quals va pertànyer, consta la persona de Guifrè de Balsareny i posteriorment el del seu fill i bisbe de Vic, Guillem de Balsareny (1046-1076), successor d'Oliba .

El següent senyor consta el va ser Ramón de Peguera, majordom de la reina, qui ho va comprar a Mateu de Balsareny l'any 1281. El seu besnét homònim (mort en 1388)  conseller de Pere el Ceremoniòs i majordoma de la regna Elionor de Sicília, va fer reconstruir el castell donant-li la forma i estructura que avui coneixem.

 En aquest castell s'allotjaria el rei Joan I qui elogiaria la qualitat dels seus vins els quals van ser presentats per a l'ocasió a la reina. El castell és de propietat dels barons d'Alòs en el qual resideixen, podent ser visitat mitjançant prèvia concertació.