CASTELL D'ALFÉS
(Segrià) 

Única resta de la construcció, visible a distància 


Documentat en 1197 conserva petites mostres de la seva existència a la vora del riu Set.

Situació Al poble d'Alfés   (0º37'42" / 41º31'31").

Visitat: 28/07/2007.

Estat : Malmès. Accessible, tot i que les males herbes envaeixen totalment aquestes restes i dificulten força la passejada.