CASTELL DE VALÈNCIA D'ÀNEU
(Pallars Sobirà)

Vistes de l’edificació
Vista de l’extensa planura superior
Un pany de paret de les més velles del conjunt
 

 


Format per una gran quantitat de ruïna on señorearon els comtes de Pallars. La seva defensa a l'entrada del camí que procedia de laVall d'Aran i passava pel port de la Bonaigua va tenir un important protagonisme. Juntament amb el castell de Portaran, defensaven el camí de Pallars a la Vall d'Aran a la guerra de Ferran II de Catalunya-Aragó contra el comte Hug Roger III de Pallars, mentre aquesthavia fugit enllà dels Pirineus, la seva dona Caterina d'Albert resistir heroicament en aquest castell durant tres anys, fins que el comte de Cardona ho va confiscar el 1491 i va passar a ser el nou senyor.
Als peus del castell estava la Pedra Comtal, lloc on van jurar els comtes del Pallars a l'accedir al càrrec de llibertaris de la Vall d'Àneu .


Situació : Enfilat dalt d’un turó que presideix alhora València i Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) 

Estat : Molt malmès. Poques però rellevants restes. Hi ha hagut tímids intents de restauració. Hi ha mostres d’haver-s’hi portat a terme treballs d’excavació.

Accés : Visitat el 12/9/2010.    Situació:  N 42.63256 / E 1.11703      Altitud: 1040 m.