CASTELL DE PAÜLS
(Baix Ebre)
 

Restes visibles, des de la part superior de l'espai on hi havia l'edificació

Restes visibles, des de la part superior de l'espai on hi havia l'edificació Vista des de les darreres cases del poble. Les pedres de la part superior del turó, son pràcticament les restes més grans del castell

 


Castell termenat. Documentat en 1168 si bé se sap que el castell de Paüls ja existia abans de la conquesta de Tortosa, any 1148, ja que Ramon Berenguer IV, al conquerir aquesta ciutat, va donar el lloc de Paüls a Roger Despuig. Al costat de l'església parroquial es localitzen les ruïnes del castell-fortalesa de Paüls emplaçament estratègic doncs des de la ubicació es domina tot el terme.

El
26 juliol 1168, el rei Alfons I, el senescal Guillem Ramon de Montcada, Ramon de Montcada i Pere de Subirats estenen una carta de donació del castell de Paüls, els termes i pertinences, a favor de Guerau de Riu, Pere de Santmartí i Ramon de Queralt, per tal que poblessin el lloc
.

El 1205, Pere el Catòlic va traspassar la senyoria que tenia a Drogo de Verdeyo, excepte la fidelitat a la seva persona i els drets reconeguts a Tortosa en la carta de poblament. Els Despuig van atorgar una carta de poblament que va ser confirmada per Joan Despuig el 1293. Els Despuig continuar vinculats com homes fins al segle XVII. S'ha tingut també coneixement que el lloc de Paüls va ser donat per diferents reis a diferents senyors medievals i que els Despuig van atorgar carta de poblament en una data anterior al 1293.


Situació : A la localitat de Paüls (Baix Ebre)

Accés : Visitat el 2/3/2008    
Coordinades del lloc:
N 40º55'21" / E 0º24'01".

Desprès, ja a peu, ens dirigim intuïtivament, pels costeruts carrers del poble, amunt, cap a l'església de Santa Maria, ubicada dins del recinte del castell, d'origen àrab, que s'endevina allà a dalt.

Una mica més amunt de l'església encara, ajudats per unes escales de pedra amb baranes de ferro, arribem a dalt de tot del turó que domina el poble, on hi ha les minses restes de l'edificació que busquem.

Estat : Molt malmès. Restes insignificants. Magnífica ubicació, dominant el poble i una gran extensió de terreny a tot el nostre entorn. Lliurament accessible. Molt ben assessorats per nombrosos – i en bon estat - pannells informatius detallant les muntanyes (360º) que ens envolten.